Menu
Your Cart
Tüm ürünlerde indirimi kaçırma!

KVKK

KVKK Aydınlatma Metni

1. Veri Sorumlusu

Bu Aydınlatma Metni, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") kapsamında AyşenurYelken tarafından sunulan hizmetlerden faydalanan kişilere yöneliktir. AyşenurYelken olarak, şu adreste kayıtlıyız:

AyşenurYelken

Ankara/Yenimahalle

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

AyşenurYelken olarak, sunduğumuz hizmetler kapsamında kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işleyebiliriz:

 • Hizmetlerimizin sunulması ve performansının izlenmesi,
 • Taleplerinizi karşılamak ve hizmetlerimizle ilgili iletişim kurmak,
 • Hizmetlerimizin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi,
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek.

3. Kişisel Verilerin İşlenme Süresi

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda gerekli olduğu sürece ve ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak saklanacaktır.

4. Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere Aktarılması

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, KVKK'nın izin verdiği veya zorunlu kıldığı durumlarda üçüncü kişilere aktarılabilir.

5. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK kapsamında, kişisel veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK'nın öngördüğü şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

6. İletişim

KVKK ile ilgili talep, şikayet ve önerileriniz için info@aysenuryelken.com adresine başvurabilirsiniz.

Bu Aydınlatma Metni'nin güncel versiyonunu www.aysenuryelken.com adresinden takip edebilirsiniz.

7. Değişiklikler

AyşenurYelken, KVKK'da yapılacak olan değişikliklere uygun olarak bu Aydınlatma Metni'ni güncelleme hakkını saklı tutar.